Pomoc

Na tej stronie odnajdzeisz listę tematów, które mogą być przydatne podczas korzystania z serwisu


Jak się zarejestrować

W celu zarejestrowania się należy:
 1. Kliknąć przycisk ‘Rejestracja’ – zostaniesz przekierowany do widoku ‘Rejestracja’
 2. Wypełnić pola rejestracji. Pola ‘e-mail’ oraz ‘hasło’ są wymagane. Pozostałe pola są opcjonalne (nie musisz ich podawać). E-mail wykorzystywany będzie jako Twój identyfikator, umożliwiający zalogowanie się do serwisu. Dane wprowadzone na formularzu rejestracji objęte są ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Po wypełnieniu danych rejestracji należy zaakceptować regulamin (poprzez zaznaczenie pola wyboru ‘Akceptuję regulamin’)
 4. Następnie kliknąć na przycisk ‘Rejestrcja’.
 5. Na podany przez Ciebie adres e-mail wysłany zostanie e-mail aktywacyjny.
 6. W celu dokończenia rejestracji należy kliknąć w link aktywacyjny znajdujący się w e-mailu.
 7. Zostaniesz przeniesiony na stronę serwisu, a Twoje konto będzie w pełni aktywne

Korzyści płynące z rejestracji
 1. Jako zarejestrowany użytkownik masz możliwość dodania 3 usług.
 2. Rejestracja jest darmowa.

Jak dodać nową usługę

W celu dodania nowej usługi należy:
 1. Kliknąć przycisk ‘Dodaj usługę
 2. Jeżeli nie jesteś jeszcze zalogowany, wyświetlony zostanie ekran logowania. Zaloguj się
 3. Zostanie wyświetlony kreator dodawania nowej usługi.
Kroki kreatora dodawania nowej usługi
 1. W pierwszym kroku podajesz nazwę oraz opis usługi. Nazwa usługi jest wymagana. Dodając opis korzystasz z edytora WYSIWYG. Oznacza to, że opis który tu wprowadzisz będzie wyglądał dokładnie tak samo, gdy Twoja usługi zostanie wyświetlona szukającym jej użytkownikom. Kliknij przycisk ‘Dalej’
 2. W drugim kroku dokonujesz wyboru kategorii Twojej usługi oraz lokalizacji. W celu wybrania kategorii, wybierz najpierw kategorię główną, a następnie kliknij ‘wybierz kategorię’. Następnie na dowolnym poziomie wybierz podkategorię, a następnie kliknij ‘wybierz podkategorię’. Poniżej możesz wybrać obszar, na którym świadczysz swoją usługię (lokalizację). Kliknij przycisk ‘Dalej’
 3. W trzecim kroku określasz dane kontaktowe. Dane kontaktowe są to dane wyświetlane użytkownikom szukającym Twojej usługi, ważne więc, aby były dokładne i aktualne. Jeżeli dodajesz usługę po raz pierwszy i nie określiłeś danych kontaktowych, będziesz musiał wypełnić pola formularza, z których wymaganym jest tylko e-mail. Jeżeli dodajesz kolejną usługę, pola te będą już wypełnione, natomiast będziesz miał możliwość je zmienić poprzez kliknięcie przycisku ‘Zmień dane kontaktowe’. Po kliknięciu tego przycisku, jeżeli chcesz przywrócić stare dane, kliknij ‘Przywróć stare dane’. Jeżeli natomiast chcesz zachować wprowadzone zmiany kliknij przycisk ‘Dalej’. Uwaga - w każdym momencie po dodaniu usługi możesz zmienić swoje dane kontaktowe patrz ‘Zmiana danych kontaktowych’.
 4. W czwartym korku możesz dodać zdjęcia prezentujące Twoją usługę. W tym celu kliknij przycisk ‘przeglądaj...’ i wybierz zdjęcie z twardego dysku komputera. Jeżeli chcesz, dodaj opis do zdjęcia. Następnie kliknij przycisk ‘Dodaj zdjęcie’ Dodane zdjęcie zostanie wyświetlone na formularzu. Maksymalnie możesz dodać 6 zdjęć. Jeżeli chcesz możesz usunąć dowolne z nich klikając na przycisk ‘Usuń’ poniżej zdjęcia.
 5. W piątym kroku możesz dodać ceny za usługę. W tym celu podaj nazwę ceny, jednostkę oraz cenę brutto i kliknij przycisk ‘Dodaj cenę’ (np. kafelkowanie, metr kwadratowy, 40). Dodana cena pojawi się na liście cen. Możesz dodać dowloną ilość cen. Możesz również usunąć z listy podane ceny.Poniżej masz możliwość określić, jakie formy płatności akceptujesz, oraz podać dodatkowe informacje o cenach (np. ‘ceny do negocjacji’)
 6. W szóstym kroku możesz opisać swoją usługę za pomocą słów kluczowych. Słowa kluczowe precyzyjnie opisują Twoją usługę, oraz są wykorzystywane przez wyszukiwarki. Słowa kluczowe powiązane są z wybraną przez Ciebie w drugim kroku kategorią, dlatego jeżeli dla wybranej przez Ciebie kategorii istnieją już słowa kluczowe, możesz je po prostu wybrać z listy (poprzez zaznaczenie check boxa), a następnie kliknięcia przycisku ‘dodaj’. Jeżeli natomiast z wybraną przez Ciebie kategorią nie ma skojarzonych jeszcze żadnych słów kluczowych, lub wprowadzone słowa kluczowe nie opisują dokładnie Twojej usługi, możesz dodać nowe słowo kluczowe.
 7. W celu dodana nowego słowa kluczowego wpisz je w pole tekstowe w sekcji ‘Nowe słowo kluczowe’, a następnie kliknij przycisk ‘dodaj’. Dodane przez Ciebie słowa kluczowe pojawią się na liście w sekcji ‘Wprowadzone słowa kluczowe’. Możesz dodać maksymalnie 10 słów kluczowych. Możesz również usunąć z listy słowa kluczowe poprzez zaznaczenie check boxa przy słowie, oraz kliknięciu przycisku ‘usuń zaznaczone’.
 8. Ostani krok stanowi podsumowanie oraz zapis usługi. W celu zapisania usługi kliknij na przycisk ‘Zapisz usługę’, który znajduje się w prawym dolnym rogu strony. W tym kroku, jeżeli chcesz, możesz również zmienić każdą z podanych wcześniej informacji. W tym celu naciśnij przycisk ‘zmień’ w odpowiedniej sekcji podsumowania.W kroku tym masz również możliwość podglądu, jak Twoja usługa prezentowana będzie uzytkownikom. W tym celu naciścnij przycisk ‘Podgląd’.

 


Jak edytować istniejącą usługę

W celu edycji istniejącej usługi,
 1. Wejdź na stronę 'Moje konto' klikając na przycisk Moje konto
 2. Jeżeli jeszcze nie jesteś zalogowany, zaloguj się do serwisu
 3. W menu znajdującym się po lewej stronie ekranu kliknij ‘Oferowane usługi’.
 4. Na liście Twoich usług odnajdź usługę
 5. Kliknij przycisk ‘zmień’. Wyświetlony zostanie ekran edycji usługi (podobny do ekranu podsumowania usługi), na którym możesz zmienić dowolne informacje dotyczące usługi. W tym celu należy kliknąć przycisk ‘zmień’ w odpowiedniej sekcji usługi.


Jak usunąć istniejącą usługę

W celu usunięcia istniejącej usługi,
 1. Wejdź na stronę 'Moje konto' klikając na przycisk Moje konto
 2. Jeżeli jeszcze nie jesteś zalogowany, zaloguj się do serwisu
 3. W menu znajdującym się po lewej stronie ekranu kliknij ‘Oferowane usługi’.
 4. Na liście Twoich usług odnajdź usługę
 5. Kliknij przycisk ‘usuń’. Jeżeli kliknąłeś na przycisk ‘usuń’, pojawi się pytanie, ‘czy na pewno chcesz usunąć usługę’. Jeżeli tak, kliknij przcisk ‘ok’, Jeżeli nacisnąłeś przycisk ‘usuń’ przez przypadek, lub nie chcesz usuwać usługi, naciśnij przycisk ‘anuluj’.

Jak wyszukać usługę

W celu odnalezienia osługi należy:
 1. Skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na stronie głównej. Wyszukiwarka na stronie głównej umożliwia wyszukiwanie wg. Kryteriów: Nazwa usługi, kategoria usługi, oraz miasto i województwo, gdzie usługa jest świadczona.
 2. Skorzystać z wyszukiwarki zaawansowanej, do której użytkownik może przejść poprzez kliknięcie przycisku ‘Szukaj’ znajdującego się w głównym menu strony, lub kliknięcie przycisku ‘wyszukiwanie zaawansowane’ znajdującym obok przycisku ‘Szukaj’ wyszukiwarki na stronie głównej. Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia wyszukiwanie wg. Kryteriów: Nazwa usługi, kategoria usługi, Miejscowości oraz województwa, gdzie usługa jest świadczona, oraz dodatkowo na podstawie nazwy usługodawcy, użytkownik ma możliwość wyboru tylko usług, do których dołączone są zdjęcia, oraz tylko tych usług, które zawierają ceny. W przypadku tej ostatniej możliwości użytkownik ma możliwość podania interesującego go zakresu cen.
 
Po podaniu kryteriów wyszukiwania należy nacisnąć przycisk ‘Szukaj’. Po kliknięciu tego przycisku wyświetlona zostanie lista odnalezionych usług.
Po lewej stronie listy usług dostępne będzie drzewo kategorii, dzięki któremu będziesz mógł zawęzić listę usług do usług z danej kategorii. Poniżej drzewa kategorii dostępne będzie wyszukiwarka, dzięki której będziesz mógł ponownie dokonać wyszukiwania.


Jak przedłużyć okres ważności usługi

 
Okres ważności usługi to czas, przez który dodana w serwisie usługa jest widoczna dla innych użytkowników. Okres ważności usługi liczony jest od momentu dodania usługi do serwisu bądź ostatniej edycji usługi przez użytkownika. Okres ważności usługi to 3 lata.
 
W celu przedłużenia okresu ważności usługi należy:
 1. Po zalogowaniu w menu 'Oferowane usługi' należy kliknąć 'Przedłuż ważność' przy wybranej usłudze, której okres ważności dobiegł końca.

 2. albo

 3. Po wcześniejszym zalogowaniu należy dokonać edycji danych usługi poprzez wybranie polecenia 'Zmień' w menu 'Oferowane usługi' przy usłudze, której okres ważności dobiegł końca